Διδάσκοντες

Γιώργος Δότσης

Επίκουρος Καθηγητής


Γεώργιος Ηλίου

Καθηγητής


Άννα Λάζου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Αντώνης Λιβιεράτος

Επίκουρος Καθηγητής


Δημήτριος Μπάλιος

Επίκουρος Καθηγητής


Ανδρέας Παπανδρέου

Διευθυντής Προγράμματος


Δημήτριος Βασιλείου


Ο Δρ. Δημήτριος Βασιλείου είναι Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Kent at Canterbury του Ηνωμένου Βασιλείου (UK), όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία M.A. και Ph.D.


Ο Δρ. Βασιλείου υπήρξε Καθηγητής Τραπεζικής Διοίκησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και Διευθυντής των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΜΠΣ) «Τραπεζική», «Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)» και «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Ο Δρ. Βασιλείου διαθέτει πολύχρονη επαγγελματική και διδακτική εμπειρία. Έχει διατελέσει Υποδιοικητής της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κ.λπ.].


Ο Δρ. Βασιλείου δίδαξε για πάνω από 20 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου διετέλεσε Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Διοίκησης, με μονιμότητα, και Λέκτορας Χρηματοοικονομικής Διοίκησης. Έχει συγγράψει με τον Νικόλαο Ηρειώτη τα βιβλία «Χρηματοοικονομική Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική», «Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» και «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής», με τους Νικόλαο Ηρειώτη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» και με τους Νικόλαο Ηρειώτη, Μάριο Μενεξιάδη και Δημήτριο Μπάλιο το βιβλίο «Εσωτερικός Έλεγχος» που έχουν εκδοθεί από τις εκδόσεις Rosili. Επιπλέον, έχει συγγράψει πέντε βιβλία, στα γνωστικά αντικείμενα της Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και της Διαχείρισης Χαρτοφυλακίου, τα οποία αποτελούν διδακτικά εγχειρίδια προγραμμάτων σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis N. and D. Vasiliou (2016), «SMEs capital structure determinants during severe economic crisis: The case of Greece», Cogent Economics & Finance, Vol 4, Issue 1.
 • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2016). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: Financial Disclosure Timing. Applied Economics Letters, 2016, Vol. 23, No 11, pp. 773-776.
 • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2015). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: an Ordered Analysis. Applied Economics Letters, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 66-70.
 • Daskalakis N., Eriotis N., Thanou E. and D. Vasiliou, (2014), «Capital Structure and Size: New evidence across the broad spectrum of SMEs», Managerial Finance, Vol. 40, Issue: 12, pp.1207 – 1222.

Γιώργος Δότσης


Ο Γιώργος Δότσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Cass Business School της Μεγάλης Βρετανίας. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Την περίοδο 2006-2011 εργάστηκε ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) στα Χρηματοοικονομικά στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τιμολόγηση Παραγώγων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτίμηση αξιογράφων, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάλυση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην χρηματοοικονομική ιστορία. Είναι συγγραφέας του βιβλίου IOU, Χρήμα και Τραπεζικό Σύστημα, εκδόσεις Utopia. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επενδύσεων.

Γιώργος Δότσης


Ο Γιώργος Δότσης είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά από το Cass Business School της Μεγάλης Βρετανίας. Εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή με γνωστικό αντικείμενο τα Χρηματοοικονομικά στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Την περίοδο 2006-2011 εργάστηκε ως Λέκτορας και στη συνέχεια ως Επίκουρος Καθηγητής (Senior Lecturer) στα Χρηματοοικονομικά στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex της Μεγάλης Βρετανίας. Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα, όπως Διαχείριση Κινδύνων, Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Τιμολόγηση Παραγώγων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην αποτίμηση αξιογράφων, αξιολόγηση επενδύσεων, ανάλυση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και στην χρηματοοικονομική ιστορία. Είναι συγγραφέας του βιβλίου IOU, Χρήμα και Τραπεζικό Σύστημα, εκδόσεις Utopia. Έχει εργαστεί ως επιστημονικός σύμβουλος επιχειρήσεων και οργανισμών σε θέματα χρηματοοικονομικής ανάλυσης και επενδύσεων.

Γιώργος Ηλιού


O Γιώργος Ηλιού είναι κάτοχος δύο διδακτορικών διπλωμάτων: διδάκτωρ Φιλοσοφίας του τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι απόφοιτος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές (Master) στην ιστορική έρευνα, διδακτική και νέες τεχνολογίες στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο.


Έχει υπηρετήσει ως ειδικός σύμβουλος στην Περιφέρεια Αττικής, στην Νομαρχία Αθηνών και στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ενώ υπήρξε Competition Μanager στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων ‘Αθήνα 2004’ και Sport and Venue Manager στους Παγκόσμιους Αγώνες Special Olympics ‘Αθήνα 2011’.


Είναι μέλος ΣΕΠ στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ έχει διδάξει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου καθώς και σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Στο ΔΠΜΣ Φιλοσοφία και Διοίκηση (MSc Philosophy and Management) του ΕΚΠΑ διδάσκει το μάθημα «Λογική και Γνωσιοθεωρία». Εργασίες του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Νικόλαος Ηρειώτης


Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου από το 2014 και Διευθυντής του εργαστηρίου “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ)” από το 2013. Υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ιδίου τμήματος από το 2010 έως το 2014. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας (1988).


Ο Ν. Ηρειώτης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το θεσμικό πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών από τον Νοέμβριο 2017 έως σήμερα, καθώς επίσης, έχει υπάρξει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)», του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και εισηγητής ερευνητικών προτάσεων από το έτος 2007 έως το έτος 2009 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί λογιστικών θεμάτων, που προκύπτουν στις εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το έτος 2005 έως το έτος 2008 . Έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία “ΕΚΑΠΤΥ” (Φορέας του Υπουργείου Υγείας) από το 2014 έως το έτος 2016 και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία Τσαγκάρης Α.Ε. (οριζόμενος από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το 2015 έως το 2018. Ακόμη, έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ].


Ο καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης είναι Συντονιστής και ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 - Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το έτος 2001. Υπήρξε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων ΜΒΑ)» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως το 2018 και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007 έως το 2011. Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως σήμερα.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και περισσότερα των 20 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 50) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης κάνει τακτικά εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών, οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).


Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Νικόλαος Ηρειώτης


Ο Νικόλαος Ηρειώτης είναι Καθηγητής Λογιστικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ιδίου πανεπιστημίου από το 2014 και Διευθυντής του εργαστηρίου “Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής (ΕΚ.ΕΦ.ΛΟΓ)” από το 2013. Υπήρξε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ιδίου τμήματος από το 2010 έως το 2014. Είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου των Παρισίων, Paris 1, Panthéon, Sorbonne της Γαλλίας (1988).


Ο Ν. Ηρειώτης είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το θεσμικό πλαίσιο της οποίας περιλαμβάνει τους κανονισμούς, τα λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και οτιδήποτε άλλο σχετικό με την συμμόρφωση των νόμιμων ελεγκτών από τον Νοέμβριο 2017 έως σήμερα, καθώς επίσης, έχει υπάρξει μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του «Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.)», του Υπουργείου Παιδείας της Ελλάδας και εισηγητής ερευνητικών προτάσεων από το έτος 2007 έως το έτος 2009 και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ), το οποίο έχει την αρμοδιότητα να γνωμοδοτεί επί λογιστικών θεμάτων, που προκύπτουν στις εταιρίες, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα από το έτος 2005 έως το έτος 2008 . Έχει διατελέσει Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Αξιολόγησης της Ποιότητας και Τεχνολογίας στην Υγεία “ΕΚΑΠΤΥ” (Φορέας του Υπουργείου Υγείας) από το 2014 έως το έτος 2016 και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου στην εταιρία Τσαγκάρης Α.Ε. (οριζόμενος από τον κύριο μέτοχο, δηλαδή το Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) από το 2015 έως το 2018. Ακόμη, έχει μακροχρόνια ενασχόληση ως Σύμβουλος – Εμπειρογνώμων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οργανισμών [όπως, για παράδειγμα, του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, της Εθνικής Ασφαλιστικής, της Κτηματολόγιο Α.Ε. κλπ].


Ο καθηγητής Νικόλαος Ηρειώτης είναι Συντονιστής και ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στην Θεματική Ενότητα «ΤΡΑ60 - Τραπεζικά Εργαλεία» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου από το έτος 2001. Υπήρξε Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων ΜΒΑ)» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως το 2018 και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος (Διευθυντής) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), καθώς και του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου από το 2007 έως το 2011. Ακόμη, υπήρξε Συντονιστής και ΣΕΠ της Θεματικής Ενότητας «Χρηματοοικονομική & Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) και συντονιστής της Θεματικής Ενότητας «Λογιστική» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Τραπεζικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, το ίδιο χρονικό διάστημα. Επίσης, είναι διευθυντής του Εργαστηρίου «Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής» του Οικονομικού Τμήματος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2015 έως σήμερα.


Ο Νικόλαος Ηρειώτης έχει διδάξει για πάνω από 10 έτη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) και περισσότερα των 20 ετών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Επίσης, έχει συγγράψει 5 βιβλία και 3 μονογραφίες. Επίσης, έχει μεγάλο αριθμό άρθρων (περισσότερα από 50) σε ξένα κυρίως επιστημονικά περιοδικά με διεθνή αναγνώριση και έχει λάβει τρεις φορές την τιμητική διάκριση “Best Paper Award” από διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς Επιπλέον, έχει παρουσιάσει πολλές εργασίες του σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ο Νικόλαος Ηρειώτης κάνει τακτικά εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια στελεχών, οργανωμένα από οργανισμούς και τράπεζες (όπως, για παράδειγμα, Alpha Bank, Ελληνικά Ταχυδρομεία, ΕΥΔΑΠ, Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών, «Άλφα – Βήτα» Βασιλόπουλος Α.Ε., Δανιήλ Ε. και Σία Α.Ε. κλπ).

Τα τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα του καθηγητή Νικολάου Ηρειώτη επικεντρώνονται στην ανάλυση λογιστικών καταστάσεων, στην χρηματοοικονομική λογιστική και στην κοστολόγηση.

Δημήτριος Καινούργιος


Ο Δ. Καινούργιος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών (ΤΟΕ) του ΕΚΠΑ, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας του ΕΚΠΑ και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων» και του Κέντρου Μελετών και Εκπαίδευσης Χρηματοοικονομικής (UoA Center for Financial Studies) του ΤΟΕ/ΕΚΠΑ. Είναι πτυχιούχος του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ (1995), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με εξειδίκευση στα Νομισματικά, Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά (MSc in Money, Banking and Finance) από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του University of Birmingham, U.K (1996), και Διδακτορικού Διπλώματος (PhD) στη Χρηματοοικονομική από το ΤOE του ΕΚΠΑ (2001).


Στο παρελθόν, έχει διδάξει στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και σε μεταπτυχιακά προγράμματα των University of Strathclyde (U.K) και University of Wales (U.K) που διοργανώνονται στην Ελλάδα. Επιπλέον, διδάσκει ως Συμβουλευτικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), στην Θεματική Ενότητα «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-ΔΕΟ31».


Έχει συμμετάσχει σε εξεταστικές επιτροπές διδακτορικών διατριβών στο ΕΚΠΑ και στο ΟΠΑ. Είναι μέλος διεθνών επιστημονικών ενώσεων και κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του εστιάζονται στην ανάλυση διεθνών και αναδυόμενων χρηματοοικονομικών αγορών, στην μετάδοση χρηματοπιστωτικών κρίσεων, στην εταιρική χρηματοοικονομική, στην μάκρο-χρηματοοικονομική, στην χρηματοοικονομική ανάλυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη διαχείριση κινδύνου. Επίσης διαθέτει πολύχρονη εμπειρία σε επαγγελματική επιμόρφωση, καθώς και στην δια βίου και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση.


Δημοσιευμένα άρθρα του εμφανίζονται, εκτός άλλων, στα ακαδημαϊκά περιοδικά: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, The European Journal of Finance, International Review of Financial Analysis, Small Business Economics, Economic Modeling, International Review of Economics and Finance, The Manchester School, Finance Research Letters, Journal of Policy Modeling, Research in International Business and Finance.

Μιχάλης Κατσιμίτσης


Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του. Έχει λάβει δύο υποτροφίες, του The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (παρέχεται σε άτομα με οργανωτικές/ηγετικές ικανότητες) και του Ιδρύματος Παναγιώτη & Έφης Μιχελή.


Έχει διδάξει ως λέκτωρ ΠΔ/407 στον Τομέα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ «Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία» και «Συστηματική Φιλοσοφία και Εισαγωγή στη Νεότερη Φιλοσοφία». Επίσης δίδαξε στο πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος, η Πολιτεία και ο Πολίτης» του ΕΚΠΑ, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει νεότερη φιλοσοφία και ηγεσία στο ΜΠΣ «Φιλοσοφία και διοίκηση» του ΕΚΠΑ.


Έχει δώσει πλήθος διαλέξεων πάνω σε θέματα φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Ασχολείται με τη μετάφραση και την επιμέλεια κειμένων, κυρίως φιλοσοφικού και ιστορικού περιεχομένου. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην οργάνωση φιλοσοφικών κυρίως συνεδρίων. Άρθρα του σχετικά με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και την αγορά εργασίας, αλλά και την ηγεσία έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοτόπους, ενώ έχει συγγράψει και βιβλία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι συγγραφέας του εξ αποστάσεως αγγλόφωνου προγράμματος φιλοσοφίας «Ancient Philosophy: The Art of Living», καθώς και συν-συγγραφέας του ελληνόφωνου «Αρχαία Κίνα: Μαθήματα Στρατηγικής και Ηγεσίας», τα οποία προσφέρει το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μιχάλης Κατσιμίτσης


Σπούδασε φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, απ’ όπου έλαβε και το διδακτορικό του. Έχει λάβει δύο υποτροφίες, του The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (παρέχεται σε άτομα με οργανωτικές/ηγετικές ικανότητες) και του Ιδρύματος Παναγιώτη & Έφης Μιχελή.


Έχει διδάξει ως λέκτωρ ΠΔ/407 στον Τομέα Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ «Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία» και «Συστηματική Φιλοσοφία και Εισαγωγή στη Νεότερη Φιλοσοφία». Επίσης δίδαξε στο πρόγραμμα «Ακαδημία Πλάτωνος, η Πολιτεία και ο Πολίτης» του ΕΚΠΑ, αλλά και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ τα τελευταία χρόνια διδάσκει νεότερη φιλοσοφία και ηγεσία στο ΜΠΣ «Φιλοσοφία και διοίκηση» του ΕΚΠΑ.


Έχει δώσει πλήθος διαλέξεων πάνω σε θέματα φιλοσοφικού ενδιαφέροντος. Ασχολείται με τη μετάφραση και την επιμέλεια κειμένων, κυρίως φιλοσοφικού και ιστορικού περιεχομένου. Έχει συμμετάσχει ενεργά στην οργάνωση φιλοσοφικών κυρίως συνεδρίων. Άρθρα του σχετικά με την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη φιλοσοφία και την αγορά εργασίας, αλλά και την ηγεσία έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και ιστοτόπους, ενώ έχει συγγράψει και βιβλία για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Είναι συγγραφέας του εξ αποστάσεως αγγλόφωνου προγράμματος φιλοσοφίας «Ancient Philosophy: The Art of Living», καθώς και συν-συγγραφέας του ελληνόφωνου «Αρχαία Κίνα: Μαθήματα Στρατηγικής και Ηγεσίας», τα οποία προσφέρει το E-Learning του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τούντας Κανέλλος


Ο Τούντας Κανέλλος είναι πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Απέκτησε Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Λογιστική και τη Χρηματοοικονομική Διοίκηση από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μιλάει Αγγλικά και Ιταλικά.


Κατέχει οργανική θέση ως Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό στην μονάδα αντιμετώπισης Εσόδων από Εγκληματικές δραστηριότητες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ διδάσκει Λογιστική σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα στο τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει επίσης στο Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ) καθώς και Τραπεζική στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Πρόσφατα εκλέχθηκε Επίκουρος Καθηγητής στη Λογιστική / Χρηματοοικονομική Ανάλυση στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Έχει τριακονταετή και πλέον επαγγελματική εμπειρία, στο πλαίσιο της οποίας εργάστηκε σε Ναυτιλιακές Εταιρίες. Από το 2001 μέχρι και το 2010 διατέλεσε Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, από το 2011 μέχρι και το 2014 Αντιδήμαρχος Οικονομικών στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη ενώ το 2012 μέλος του ΔΣ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας ‘’Αγ. Παντελεήμων” με αρμοδιότητα στα Οικονομικά του Νοσοκομείου και μέλος του ΔΣ στην Ελληνική Ομοσπονδία Ποδηλασίας.


Από το Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015 άσκησε τα καθήκοντα του Υποδιοικητή στον Οργανισμό Αγροτικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) ενώ από το 2011 μέχρι και σήμερα εκλέγεται Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη.


Έχει διδάξει επί σειρά ετών στο ΤΕΙ Αθήνας, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και στο ΤΕΙ Πειραιά.


Κατέχει δίπλωμα Λογιστή Α’ Τάξης, είναι πλήρες μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος ενώ έχει παρακολουθήσει πλήθος σεμιναρίων στην Ευρωπαϊκή Σχολή Δημόσιας Διοίκησης.


Επιστημονικά του άρθρα έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα Διεθνή Περιοδικά, Διεθνή Οικονομικά Συνέδρια και Forums. Έχει παρουσιάσει σειρά διαλέξεων σε θεματολογία Οικονομικών και Δημοσίου Λογιστικού ενώ κύρια θέματα επιστημονικού του ενδιαφέροντος είναι η Λογιστική και η Χρηματοοικονομική.

Θεόδωρος Κουναδέας


Γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΚΠΑ και κατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ, με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, είναι τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα, «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης».


Έχει εργασθεί ως λογιστής στον ιδιωτικό τομέα και ως ερευνητής. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής λογιστικής σε ιδιωτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Λογιστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Ανήκει στο δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος είναι επισκέπτης ερευνητής στο London School of Economics and Political Science.

Θεόδωρος Κουναδέας


Γεννήθηκε το 1986. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέχισε τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο ΕΚΠΑ και κατέχει MSc στην Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική, με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική και MSc στην Επικοινωνία και ΜΜΕ, με ειδίκευση στη Πολιτική Επικοινωνία και τα Νέα Μέσα Επικοινωνίας, είναι τελειόφοιτος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Διεθνείς Διαπραγματεύσεις του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκπόνησε την διδακτορική του διατριβή στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα, «Η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων/Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΛΠ/ΔΠΧΑ) στον ευρωπαϊκό τραπεζικό κλάδο. Η συνεισφορά της υιοθέτησης του ΔΠΧΑ 9 στην ποιότητα της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρησης».


Έχει εργασθεί ως λογιστής στον ιδιωτικό τομέα και ως ερευνητής. Παράλληλα υπήρξε καθηγητής λογιστικής σε ιδιωτικούς οργανισμούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και βοηθός διδασκαλίας στα μαθήματα Λογιστικής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη Λογιστική και τα Χρηματοοικονομικά, άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε ελληνικά και ξένα περιοδικά. Ανήκει στο δυναμικό της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος του Υφυπουργού Οικονομικών, Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας και ως επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών και στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τέλος είναι επισκέπτης ερευνητής στο London School of Economics and Political Science.

Αντώνης Λιβιεράτος


Ο Αντώνης Λιβιεράτος είναι Επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και εξειδικεύεται σε θέματα στρατηγικής των επιχειρήσεων, διαχείρισης καινοτομίας και επιχειρηματικότητάς. Είναι επιστημονικός σύμβουλος στο Κέντρο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας Αρχιμήδης του ΕΚΠΑ.


Σπούδασε οικονομικές επιστήμες αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν στο University of Kent απ’ όπου απέκτησε μεταπτυχιακό στα Οικονομικά και την Οικονομετρία. Επέστρεψε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών κι εκπόνησε το διδακτορικό του με θέμα την Χρηματοοικονομική διαφάνεια του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.


Σπούδασε Οικονομικά στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (DESS) στη Διοίκηση Τεχνολογίας και Καινοτομίας από το Universite Paris Dauphine (Γαλλία) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή στη στρατηγική νεοφυών επιχειρήσεων (startup) υψηλής τεχνολογίας στο Universite Paris Sud 11 (Γαλλία) .


Υπήρξε συνιδρυτής της Saint Startup (web application για startups και business accelerators). Έχει εργαστεί για πάνω από 15 χρόνια ως σύμβουλος επιχειρήσεων κυρίως για νεοφυείς (startup) επιχειρήσεις. Έχει μεγάλη εμπειρία στην εκπαίδευση στελεχών και στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως το ανοικτό μοντέλο καινοτομίας (open innovation) και την επιχειρηματικότητα.

Βασίλης Μαγκλάρας


Ο Βασίλης Μαγκλάρας έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπου εργάζεται σήμερα. Είναι συγγραφέας αρκετών μελετών, μονογραφιών και επιστημονικών άρθρων στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Θεωρίας.

Βασίλης Μαγκλάρας


Ο Βασίλης Μαγκλάρας έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά στην Αθήνα, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Διδάκτωρ Πολιτικών Επιστημών και Διδάκτωρ Οικονομικών Επιστημών. Έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπου εργάζεται σήμερα. Είναι συγγραφέας αρκετών μελετών, μονογραφιών και επιστημονικών άρθρων στα γνωστικά αντικείμενα της Πολιτικής, Κοινωνικής και Οικονομικής Θεωρίας.

Δημήτριος Μπάλιος


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος είναι Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Λογιστικής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) από το 2016. Η εκλογή του στη βαθμίδα του Λέκτορα έλαβε χώρα το 2010 και ο διορισμός του το 2014.


Ο Δημήτριος Π. Μπάλιος σπούδασε οικονομικές επιστήμες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, από όπου και έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα το 2006. Έχει απασχοληθεί ως ερευνητής σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα του ΕΚΠΑ (Εργαστήρια: Εκπαίδευσης και Εφαρμογών Λογιστικής, Τραπεζικής, Επενδυτικών Εφαρμογών, ΚΕΜΕΧ) και του Πανεπιστημίου Πειραιά και έχει διατελέσει υπεύθυνος τμημάτων ανάλυσης χρηματιστηριακών εταιρειών – μελών του Χρηματιστηρίου της Αθήνας κατά την περίοδο 2003 - 2008.


Έχει διδάξει προπτυχιακά μαθήματα στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιά και μεταπτυχιακά μαθήματα στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και στο ΤΕΙ Πειραιά. Τα γνωστικά αντικείμενα των μαθημάτων που έχει διδάξει αφορούν την Χρηματοοικονομική Λογιστική, την Διοικητική Λογιστική καθώς και ειδικά θέματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής όπως κοστολόγηση, χρηματοοικονομική διοίκηση και ανάλυση επενδύσεων. Επιπλέον, έχει εισηγηθεί σε διάφορα εκπαιδευτικά προγράμματα εταιρειών και κυρίως τραπεζών (Πιστοποιήσεις Τράπεζας της Ελλάδος).


Επίσης, ο Δρ. Δημήτρης Μπάλιος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Έχει συγγράψει με τους Νικόλαο Ηρειώτη και Δημήτριο Βασιλείου το βιβλίο «Προχωρημένη Χρηματοοικονομική Λογιστική» και με τους Δημήτριο Βασιλείου, Νικόλαο Ηρειώτη και Μάριο Μενεξιάδη το βιβλίο «Εσωτερικός Έλεγχος». Και τα δύο βιβλία έχουν εκδοθεί από τον εκδοτικό οίκο Rosili.


Τέλος, τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συνδέονται με την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της ποιότητας της λογιστικής πληροφόρησης, της ανάλυσης των λογιστικών καταστάσεων καθώς και της ανάπτυξης υποδειγμάτων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας βάσει λογιστικών πληροφοριών. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων τα Journal of Corporate Finance, Applied Economics και Managerial Finance.


Πρόσφατες Δημοσιεύσεις
 • Daskalakis, N., Balios, D. and Dalla, V. (2017). The behaviour of SMEs’ capital structure determinants in different macroeconomic states. Journal of Corporate Finance, Vol. 46, pp. 248-260.
 • Balios, D., Thomadakis, S. and Tsipouri, E. (2016). Credit rating model development: an ordered analysis based on accounting data. Research in International Business and Finance, Vol. 38, pp. 122-136.
 • Balios, D., Daskalakis, N., Eriotis, N. and Vasiliou, D. (2016). SMEs Capital Structure Determinants during severe economic crisis: The Case of Greece. Cogent Economics, 2016, Vol. 4, pp. 1-11.
 • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2016). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: Financial Disclosure Timing. Applied Economics Letters, 2016, Vol. 23, No 11, pp. 773-776.
 • Balios, D., Eriotis, N., Fragoudaki, A.. and Gkiokas, D. (2015). Economic Efficiency of Greek Retail SMEs in a Period of High Fluctuations in Economic Activity: a DEA Approach. Applied Economics, 2015, Vol. 47, No 33, pp. 3577-3593.
 • Balios, D., Eriotis, N., Missiakoulis, S. and Vasiliou, D. (2015). Delisted Versus Voluntary Delisted Versus Remain Listed: an Ordered Analysis. Applied Economics Letters, 2015, Vol. 22, No 1, pp. 66-70.

Παναγιώτης Πανταζάκος


Ο Παναγιώτης Πανταζάκος είναι καθηγήτης φιλοσοφίας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο "Ηθική". Σπούδασε Φιλοσοφία, Θεολογία και Νομικά στο ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική του Διατριβή είχε ως θέμα: Η φυσική Θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται: Θεός και Νόμος στην Αρχαία Σοφιστική, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, Περί καθήκοντος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016, Ηθική και Μεταηθική εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015, Ένστικτο και Ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2014, Ηθική και Δημοκρατία, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Πλήθων, περί ζώων και ψυχής, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Ελευθερία της Βούλησης και Ηθικές Αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006 κ.ά. Μεταξύ των άρθρων του περιλαμβάνονται: Rousseau and the Greek Aspects of Crisis: Nationalism vs Political Compasion, Vita Contemplativa, Plato and Aristotle: Education, Ideology and Philosophical "Bios", Μακροβιότητα και ευδαιμονία: τιμή στην Τρίτη ηλικία, Η πυθαγόρεια εταιρεία: ο Θεός και το ήθος, Το καθήκον, η επιστήμη και οι επιστήμονες, Ηθικοί περιορισμοί, Συμπόνια και συμπάθεια στο Rousseau και τον Smith, Ελεύθεροι ρεπόρτερ: υπευθυνότητα και δημοκρατία στα ΜΜΕ, Ιατρική και Φιλοσοφία, Τρομοκρατία: μεταξύ νόμου και ηθικής, Πειραματική μέθοδος και ηθικά διλήμματα στην Ιατρική, Ιατρική και η πρόκληση της βιοηθικής, Κριτικοί φιλόσοφοι εναντίον σκεπτικών κ.ά. Με εισηγήσεις του έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά, διεθνή και παγκόσμια συνέδρια με φιλοσοφικό αλλά και ευρύτερα διεπιστημονικό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου: Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Αυτογνωσία, Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Ηθική Φιλοσοφία», Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιστροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Φιλοσοφία και Διοίκηση», διευθυντής του Γραφείου του Πρύτανη κ.ά.

Παναγιώτης Πανταζάκος


Ο Παναγιώτης Πανταζάκος είναι καθηγήτης φιλοσοφίας, στο Τμήμα Φιλοσοφίας του της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με γνωστικό αντικείμενο "Ηθική". Σπούδασε Φιλοσοφία, Θεολογία και Νομικά στο ΕΚΠΑ. Η Διδακτορική του Διατριβή είχε ως θέμα: Η φυσική Θεολογία και το φυσικό δίκαιο στη φιλοσοφία των σοφιστών του 5ου π.Χ. αιώνα. Μεταξύ των έργων του περιλαμβάνονται: Θεός και Νόμος στην Αρχαία Σοφιστική, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2018, Περί καθήκοντος, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2016, Ηθική και Μεταηθική εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2015, Ένστικτο και Ελευθερία κατά τον Τόμας Χομπς, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2014, Ηθική και Δημοκρατία, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Πλήθων, περί ζώων και ψυχής, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2012, Ελευθερία της Βούλησης και Ηθικές Αξίες στους Πλήθωνα, Rousseau και Wittgenstein, εκδ. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα 2006 κ.ά. Μεταξύ των άρθρων του περιλαμβάνονται: Rousseau and the Greek Aspects of Crisis: Nationalism vs Political Compasion, Vita Contemplativa, Plato and Aristotle: Education, Ideology and Philosophical "Bios", Μακροβιότητα και ευδαιμονία: τιμή στην Τρίτη ηλικία, Η πυθαγόρεια εταιρεία: ο Θεός και το ήθος, Το καθήκον, η επιστήμη και οι επιστήμονες, Ηθικοί περιορισμοί, Συμπόνια και συμπάθεια στο Rousseau και τον Smith, Ελεύθεροι ρεπόρτερ: υπευθυνότητα και δημοκρατία στα ΜΜΕ, Ιατρική και Φιλοσοφία, Τρομοκρατία: μεταξύ νόμου και ηθικής, Πειραματική μέθοδος και ηθικά διλήμματα στην Ιατρική, Ιατρική και η πρόκληση της βιοηθικής, Κριτικοί φιλόσοφοι εναντίον σκεπτικών κ.ά. Με εισηγήσεις του έχει συμμετάσχει σε πολλά εθνικά, διεθνή και παγκόσμια συνέδρια με φιλοσοφικό αλλά και ευρύτερα διεπιστημονικό περιεχόμενο. Μεταξύ άλλων έχει διατελέσει: Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Ειδικών Μεταπτυχιακών Υποτρόφων (Ε.Μ.Υ.) του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, Διευθυντής του Εργαστηρίου: Φιλοσοφική Συμβουλευτική και Αυτογνωσία, Διευθυντής του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών μεταξύ του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ και του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου: «Ηθική Φιλοσοφία», Πρόεδρος της Ειδικής Διατμηματικής Επιστροπής του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών: «Φιλοσοφία και Διοίκηση», διευθυντής του Γραφείου του Πρύτανη κ.ά.

Ανδρέας Α. Παπανδρέου


Ο Ανδρέας Α. Παπανδρέου είναι καθηγητής περιβαλλοντικών οικονομικών στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έλαβε το πτυχίο του στα οικονομικά από το Queen Mary College του πανεπιστημίου του Λονδίνου και το μεταπτυχιακό στα οικονομικά από το London School of Economics. Απέκτησε το διδακτορικό στα οικονομικά από το Merton College του πανεπιστημίου της Οξφόρδης το 1990.


Ο Δρ. Παπανδρέου έχει 30 χρόνια ακαδημαϊκής εμπειρίας σε διάφορα πανεπιστήμια συμπεριλαμβανομένων του University College London και του Harvard. Οι δημοσιεύσεις και το ερευνητικό του έργο εστιάζουν κυρίως στους τομείς της περιβαλλοντικής οικονομικής, θεσμικής και πολιτικής οικονομικής καθώς και της μικροοικονομικής. Μεταξύ των δημοσιεύσεων του συμπεριλαμβάνεται το «Externality and Institutions» (1998) Oxford University Press.


Είναι μέλος της Επιτροπής Μελέτης των Επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδας που πρόσφατα εξέδωσε το βιβλίο «Οι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα» και συμμετείχε στην εκπόνηση της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, για κάλυψη των Ελληνικών αναγκών στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών. Είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας για το Περιβάλλον και την Οικονομία (ICRE8). Είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ. Τέλος, είναι συν-επικεφαλής στο Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για την Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN Sustainable Development Solutions Network).

Λαμπρινή Πήχα


Η κα. Λαμπρινή Πήχα είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έλαβε το πρώτο της πτυχίο από το ίδιο τμήμα (Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) το 2004, όπου και πρώτευσε. Συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2006, όπου επίσης αρίστευσε. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και υποτροφιών για την εξαιρετική της επίδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών της, μεταξύ των οποίων και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.


Η ερευνητική της δουλειά της έχει δημοσιευτεί με επιτυχία σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια μάρκετινγκ και επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research, το Journal of Marketing Management και το Journal of Product and Brand Management. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα είναι συνεχώς δραστήρια στο χώρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και διαχείριση πλήθους ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.


Έως σήμερα, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Συνεργάτης και Διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και ως διδάσκουσα στα διαδικτυακά προγράμματα μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Λαμπρινή Πήχα


Η κα. Λαμπρινή Πήχα είναι Διδάκτωρ του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Έλαβε το πρώτο της πτυχίο από το ίδιο τμήμα (Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας) το 2004, όπου και πρώτευσε. Συνέχισε τις σπουδές της στο ίδιο πανεπιστήμιο, λαμβάνοντας τον μεταπτυχιακό της τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) το 2006, όπου επίσης αρίστευσε. Έχει λάβει πλήθος βραβείων και υποτροφιών για την εξαιρετική της επίδοση κατά τη διάρκεια των σπουδών της, μεταξύ των οποίων και υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.


Η ερευνητική της δουλειά της έχει δημοσιευτεί με επιτυχία σε αναγνωρισμένα διεθνή συνέδρια μάρκετινγκ και επιστημονικά περιοδικά όπως το Journal of Business Research, το Journal of Marketing Management και το Journal of Product and Brand Management. Παράλληλα με την ακαδημαϊκή της δραστηριότητα είναι συνεχώς δραστήρια στο χώρο των επιχειρήσεων, αναλαμβάνοντας το συντονισμό και διαχείριση πλήθους ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων για λογαριασμό ιδιωτικών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών.


Έως σήμερα, έχει εργαστεί ως Επιστημονική Συνεργάτης και Διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως διδάσκουσα των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ως μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, καθώς και ως διδάσκουσα στα διαδικτυακά προγράμματα μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ευαγγελία Σιάχου


Η Δρ. Ευαγγελία Σιάχου είναι διδάκτωρ του Οικονομικού́ Πανεπιστήμιου Αθηνών, κατέχει μεταπτυχιακό́ τίτλο σπουδών στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού́ από́ το London School of Economics and Political Science (LSE) και είναι, επίσης, πτυχιούχος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστήμιου.


Έχει πολλά χρόνια εμπειρίας στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση. Από́ το 2016, διδάσκει, επίσης, στο Ανοικτό́ Πανεπιστήμιο της Κύπρου με την ιδιότητα της Συντονίστριας σε θεματική ενότητα του ΜΒΑ. Για τις διδακτικές της επιδόσεις βραβεύτηκε το 2019 με το Faculty Excellence Award από το Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ στο οποίο διδάσκει σε μεταπτυχιακά́ μαθήματα στο γνωστικό́ πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού́ από το 2017.


Έχει, διδάξει, επίσης, στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο ως μέλος ΣΕΠ και στο Hellenic American College στο οποίο διετέλεσε Διευθύντρια του Προγράμματος της Γενικής Εκπαίδευσης και Ακαδημαϊκών Υποθέσεων καθώς επίσης και Συντονίστρια των Προπτυχιακών Προγραμμάτων της Διοίκσης Επιχειρήσεων.


Η κύρια ερευνητική της δραστηριότητα εστιάζει στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και στη Διαχείριση της Γνώσης και Καινοτομίας στους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. Άρθρα της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και επιστημονικές εργασίες της έχουν παρουσιαστεί σε διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή ακαδημαϊκά συνέδρια (European Academy of Management, Strategic Management Society, British Academy of Management, etc.). Το 2015 βραβεύτηκε με το βραβείο Emerald Literati Network Highly Commended Paper και το 2019 με το Βραβείο Emerald Literati Network Outstanding Paper.


Στο παρελθόν έχει εργαστεί στο Τμήμα Στρατηγικού Σχεδιασμού των Ολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004, καθώς και στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του CDE υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις (βάσει Harvard style)
 • Siachou, E., Vrontιs, D. and Trichina, E. (2020), Can traditional organizations be digitally transformed by themselves? The moderating role of absorptive capacity and strategic interdependence”. Journal of Business Research, Vol. 124, pp. 408-421.
 • Israilidis, J., Siachou, E. and Kelly, S. (2020), “Why organizations fail to share knowledge: An empirical investigation and opportunities for improvement”: Information Technology & People. Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ITP-02-2019-0058.
 • Siachou, E., Gkorezis, P. and Adeosun, F. (2020), “The relationship between empowering leadership and volunteers’ service capability: Intention to share knowledge as mediator”. Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Vol. 8, No. 2, pp. 215-235.
 • Siachou, E. and Gkorezis, P. (2018), “Empowering leadership and organizational ambidexterity: a moderated mediation model”, Evidence-Based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Vol. 6, No. 1, pp. 94-116.
 • Vlachos, I. and Siachou, E. (2018). “An empirical investigation of workplace factors affecting lean performance”, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67, No. 2, pp. 278- 296.
 • Israilidis, J., Siachou, E., Cooke, L. and Lock, R. (2015), “Individual variables with an impact on knowledge sharing: the critical role of employees’ ignorance”, Journal of Knowledge Management, Vol. 19, No. 6, pp.1109-1123.

Γιώργος Χορταρέας


Ο Γιώργος Χορταρέας είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πτυχίο), του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (M.Phil.), και του Πανεπιστημίου του Connecticut (Ph.D., 1999).


Εργάστηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας ως ερευνητής και σύμβουλος πολιτικής και από το 2004 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΕΚΠΑ ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (Reader in International Finance) στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex. Υπήρξε Post-Doctoral Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard και επισκέπτης ερευνητής σε πανεπιστήμια και οργανισμούς οικονομικής πολιτικής (Columbia University, Federal Reserve Bank of New York, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ.).


Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic and Public Policy του Πανεπιστημίου Cambridge, και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Money Macro and Finance Research Group Committee της Μεγάλης Βρετανίας. Η ερευνά του επικεντρώνεται στη θεωρία της μακροοικονομικής πολιτικής με έμφαση στη νομισματική πολιτική, στη σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μακροοικονομίας, και στη διεθνή μακροοικονομική με έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Γιώργος Χορταρέας


Ο Γιώργος Χορταρέας είναι Καθηγητής Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστήμων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σπούδασε στα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (πτυχίο), του Πανεπιστημίου της Γλασκόβης (M.Phil.), και του Πανεπιστημίου του Connecticut (Ph.D., 1999).


Εργάστηκε στην Τράπεζα της Αγγλίας ως ερευνητής και σύμβουλος πολιτικής και από το 2004 μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του στο ΕΚΠΑ ήταν Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Χρηματοοικονομικής (Reader in International Finance) στο Essex Business School του Πανεπιστημίου του Essex. Υπήρξε Post-Doctoral Fellow στο Πανεπιστήμιο Harvard και επισκέπτης ερευνητής σε πανεπιστήμια και οργανισμούς οικονομικής πολιτικής (Columbia University, Federal Reserve Bank of New York, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κλπ.).


Είναι ερευνητικός εταίρος του Centre for Economic and Public Policy του Πανεπιστημίου Cambridge, και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Money Macro and Finance Research Group Committee της Μεγάλης Βρετανίας. Η ερευνά του επικεντρώνεται στη θεωρία της μακροοικονομικής πολιτικής με έμφαση στη νομισματική πολιτική, στη σχέση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και της μακροοικονομίας, και στη διεθνή μακροοικονομική με έμφαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες.