Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
στη Φιλοσοφία και Διοίκηση

(MSc in Philosophy and Management)

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Φοίτησης

Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Το Τμήμα Φιλοσοφίας και το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρουν θέσεις, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία και Διοίκηση (Master of Science in Philosophy and Management).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους ανεξαιρέτως τους πτυχιούχους (ανεξαρτήτως σχολής, κατεύθυνσης και ειδίκευσης), στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα (στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, διοικητικούς υπαλλήλους, κ.λπ.), λειτουργεί Παρασκευή (17.00-21.00) και Σάββατο (09.00-13.00) και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning – συνδυασμός δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Ειδικότερα:

 • Η προσφορά των σπουδών γίνεται με τη μικτή ή συνδυαστική εκπαιδευτική διαδικασία (blended learning), η οποία συνδυάζει τη συμβατική εκπαιδευτική διαδικασία της διδασκαλίας σε αίθουσα, με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η έναρξη των σπουδών προγραμματίζεται να γίνει το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.
 • Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι σημαντική για την παρακολούθηση του προγράμματος.
 • Η διάρκεια του προγράμματος είναι 2 χρόνια.
 • Το συνολικό ποσό των διδάκτρων ανέρχεται στα 4.000 ευρώ (1.000 ευρώ ανά εξάμηνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο philman@philosophy.uoa.gr ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://philman.philosophy.uoa.gr/.

Καταληκτική ημερομηνία αιτήσεων: Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Οι πλήρεις υποψηφιότητες θα εντάσσονται σε διαδικασία προεπιλογής πριν την καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων.

 

Οι υποψήφιοι φοιτητές και φοιτήτριες θα πρέπει να καταθέσουν σε ηλεκτρονική μορφή στο philman@philosophy.uoa.gr τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου.
 • Πιστοποιητικό σπουδών, με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου.
 • Πιστοποιητικά γνώσης ξένων γλωσσών.
 • Αντίγραφα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
 • Δύο συστατικές επιστολές.
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
 • Πρόσφατη φωτογραφία.

Για να κάνετε αίτηση:

 1. Κατεβάζετε το αρχείο της αίτησης πατώντας το κουμπί "Κατέβασε την Αίτηση" που ακολουθεί.
 2. Συμπληρώνετε και αποθηκεύετε το αρχείο.
 3. Αποστολή μέχρι και 11/09/2022 της συμπληρωμένης αίτησης στο email philman@philosophy.uoa.gr συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά που αναγράφονται παραπάνω.

Η περίοδος αιτήσεων έχει λήξει.

Μείνετε συντονισμένοι για τον επόμενο κύκλο σπουδών.