Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Φιλοσοφία και Διοίκηση»

έχει τροποποιήσει το πρόγραμμά του.

Πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες.

Μέχρι την έναρξη των αιτήσεων,
μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα,
ή να επικοινωνείτε μαζί μας στη διεύθυνση philman@philosophy.uoa.gr
και εμείς θα σας ενημερώνουμε για τις σημαντικές ημερομηνίες που συνδέονται με το Πρόγραμμα.